Program - Šport do Košíc 2014

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základný program tímu nezávislých kandidátov

Šport do Košíc 2014
Tím nezávislých osobností1. Vypracovať novú koncepciu rozvoja športu mesta Košic (posledná je z roku 2007).
2. Zvýšiť podiel podpory mesta do mládežníckeho a rekreačného športu, ktorý je momentálne 0,4% (0,6 mil. EUR) z celkového rozpočtu mesta Košice (170 mil. EUR), na 1% (1,7mil. EUR) do roku 2018. Navýšenie by sa malo uskutočňovať tempom cca o 0,15% (250.000 EUR) ročne na mládežnícky a rekreačný šport do roku 2018.3. Prehodnotiť formy prenájmov športových objektov v správe mesta pre športové kluby, ktoré reprezentujú mesto Košice a pripraviť všeobecné záväzné nariadenie (VZN), ktoré by to upravilo.4. Vybudovať v Košiciach Centrum loptových hier, ako aj ďalšie športoviská v jednotlivých mestských častiach.5. Správať sa zodpovedne pri prerokovávaní ostatných tém v mestskom zastupiteľstve a stať sa rozhodujúcim hlasom, ktorý sa vždy prikloní na stranu správnej veci bez politických vplyvov.6. V prípade zvolenia sa každý člen Šport do Košíc 2014 dobrovoľne vzdá odmeny za výkon funkcie mestského poslanca v prospech grantov na podporu športu v jednotlivých mestských častiach Košíc.

 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky