História

História politickej strany Šport do Košíc a na Východ

Zakladajúci snem strany sa uskutočnil v utorok 13. júna 2017 v rokovacej sále hokejovej Arény sršňov na KVP v Košiciach, avšak začiatky tejto iniciatívy siahajú už do februára 2014, kedy vzniklo občianske združenie Vráťme deťom Šport do Košíc. Stretli sa v ňom bývalí i aktívni športovci, ako aj športoví nadšenci, ktorí sa formou podpory mladých talentov rozhodli - ako vtedy sami prehlásili - vrátiť športu požičané a pozdvihnúť úroveň športu, športovísk a športovcov v Košiciach a na Východe.

Toto združenie sa odvtedy podieľalo - či už materiálne, finančne alebo personálne - na organizácii viac ako dvesto športových akcií v regióne, iniciovalo alebo priamo realizovalo výstavbu nových ihrísk a športových zariadení a priamo podporilo športové talenty vo veku 3 až 18 rokov. Občianske združenie sa pritom nezameriava na vrcholový šport, ale podporuje masové, školské alebo kondičné športové aktivity mládeže. V Košiciach a na okolí už snáď neexistuje dieťa, ktoré by nepoznalo veľkú žltú hlavu maskota Šport do Košíc.

Navštívte stránku OZ Vráťme deťom šport do Košíc

Z občianskeho združenia sa neskôr vyčlenila platforma Šport do Košíc, ktorej členovia sa ako nezávislí kandidáti zúčastnili komunálnych volieb v novembri 2014. Piatim z nich sa podarilo dostať do košického mestského zastupiteľstva, kde vytvorili samostatný poslanecký klub. Momentálne v tomto klube pôsobí už osem poslancov.

Navštívte stránku občianskej platformy Šport do Košíc 2014

Na začiatku nám mnohí neverili, ale výsledky našej práce za posledné tri roky hovoria za nás. Počas tohto obdobia sme prešli nielen skúškou dôvery, aj vnútorným vývojom. Výsledky, ktoré sú za nami, nám dovoľujú začať stranícku činnosť nie so sľubmi, ale s odpočtom vykonanej práce.

Šport do Košíc a na Východ nie je strana športovcov, ktorí chcú vstúpiť do politiky, ale strana politikov, ktorí chcú pomôcť pozdvihnúť šport. Keďže náš primárny cieľ je apolitický, máme ambície osloviť či už politikov alebo voličov z rôznych strán. Od svojho začiatku to je plnohodnotná strana schopná plniť funkcie vo všetkých oblastiach, ktoré jej prináležia. Šport sa dotýka takých rôznorodých odvetví, ako sú financie, legislatíva, školstvo, voľný čas našich detí a mládeže, ale aj doprava a výstavba. Od začiatku budujeme stranu tak, aby poskytla odborníkov v každej z týchto oblastí.

Šport do Košíc a na Východ má - ako už signalizuje názov - zatiaľ ambície pôsobiť na regionálnej úrovni, v Košickom kraji.

Personálne obsadenie strany Šport do Košíc a na Východ, vymenované na zakladajúcom sneme

Predseda strany:
Igor Sidor

Podpredsedovia strany:
Peter Strachan
Antónia Hrabská

Košická krajská predsedníčka:
Iveta Kijevská

Okresní predsedovia:
1. Košice I. - Emil Petrvalský
2. Košice II. - Igor Jutka
3. Košice III. - Ján Sekáč
4. Košice IV. - Tibor Bacsó
5. Košice okolie - Jarmila Vaňová
6. Rožnava - Dušan Pollák
7. Michalovce - Stanislav Gaľa
8. Trebišov - Tichomír Kačo

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie: Iveta Kijevská 0918 766 289 · [email protected]