Financovanie

Strana Šport do Košíc a na Východ si od svojho začiatku zakladá na čistom financovaní a transparentnosti. Svoju činnosť zabezpečujeme z členských príspevkov a z darov jednotlivých členov strany. Na konci každého kalendárneho roka zverejňujeme prehľad, v ktorom si každý záujemca môže overiť údaje o našich príjmoch, pôžičkách a daroch. Zároveň sme pre účel politických kampaní založili transparentný účet, na ktorom môže každý občan sledovať pohyb aj tých najmenších finančných čiastok, vynaložených na našu kampaň.

Ak máte záujem poskytnúť našej strane finančný dar, zvoľte prosím nasledujúci postup: Pošlite ústrediu strany poštou (na adresu ŠKV, Alejová 2, 04011 Košice - Juh) alebo e-mailom (na [email protected]) stručné informácie o sebe (meno, priezvisko, zamestnanie, vek), o výške daru ako aj o účele, na ktorý by mal byť použitý (ak ho chcete účelovo viazať). Nezabudnite pripojiť aj pár riadkov o tom, prečo ste sa rozhodli podporiť našu stranu. Predsedníctvo strany na svojom zasadnutí Vašu žiadosť posúdi a následne Vám pošleme písomnú odpoveď, či Váš dar prijmeme alebo nie.

Upozorňujeme, že každý finančný dar politickej strane (v akejkoľvek sume) musí byť potvrdený notársky overenou darovacou zmluvou. Do zmluvy, ktorej formulár zabezpečíme my, je potrebné doplniť dáta darcu, podpísať sa, vytlačiť dvakrát, dať overiť u notára a doručiť obidva originály na ústredie strany (Šport do Košíc a na Východ, Alejová 2, 04011 Košice - Juh). Obidva originály podpíšeme za našu stranu a jeden rovnopis Vám pošleme naspäť poštou. Peniaze neposielajte skôr, ako Vám bude ako darcovi doručený podpísaný originál zmluvy.

Transparentné účty: SK89 8330 0000 0023 0127 7125
Pohyby na transparentnom účte


>> Správa o prostriedchoch vynaložených na volebnú kampaň 2017 <<